2019

Styreleder: Kristoffer Lerpold

Nestleder og baneansvarlig: Ola Granerud

Medlemsansvarlig: Glenn Pinney

Kasserer: Henning Figenschou

Vi har behov for flere styremeldemmer og frivillige. Ta kontakt med en i styret dersom du kunne tenke deg og bidra 🙂

kontakt naifstyret@gmail.com eller Kristoffer på 93059025