Vi oppfordrer til samtrening for best utnyttelse av treningstid og samhold.