Velkommen som medlem!

Vi bruker medlemsregister fra Norges idrettsforbund. For at barna skal bli medlem i Nåif er vi avhengig av at de blir registert i systemet. Det gjøres gjennom nettsiden «Min Idrett».

Ta først kontakt med lagleder på laget ditt og få info om hvordan dette skal gjøres.

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.

Registrer deg/ditt barn som medlem

Skulle det være noe så ta kontakt med medlem@naif.no

Satsene for medlemskap

Type  Pris
Medlemskap pr år 400 kr
Treningsavgift 3'er og 5'er fotball pr år 1600 kr
Treningsavgift 7'er og 9'er fotball pr år 2200 kr
Treningsavgift allidrett pr år Gratis

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til medlem@klubbnettside.no.

Fakturering

Vi fakturerer 3 ganger i året:

  • Medlemskontingent i april
  • Treningsavgift 1.halvår i mai (halvparten av treningsavgiften)
  • Treningsavgift 2.halvår i september

De foresatte vil få tilsendt faktura på epost via systemene til Norges Idrettsforbund. Den kan betales via banken med KID eller via minIdrett.

NB: Det kan være at du vil motta flere kopier av fakturaen på epost. Den skal selvsagt bare betales en gang.

Økonomiske utfordringer?

NÅIF ønsker å legge til rette slik at flest mulig barn kan spille fotball lengst mulig. Enkelte familier kan oppleve store vanskeligheter med å betale kontingent/ treningsavgift. Hvis noen, som en konsekvens av dårlig økonomi, står i fare for å måtte melde barnet/ barna ut fra klubben, ønsker vi at dere tar forbindelse. Dette slik at vi kan finne en løsning sammen. Ta direkte kontakt med styret.

AKTIV I ASKER AIA støtter med inntil 1000kr pr barn pr halvår. registrer deg her:

Aktivitetsappen AiA - mer moro for mindre | Hva skjer i Asker

Tilbake