Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at det praktiske fungerer rundt laget. Dette gjøres i samarbeid med trener. Lagleder skal overlate den sportslige utviklingen av laget og kampledelse til trener.

En lagleder kan fordele oppgaver ut på flere ressurspersoner rundt laget, målet er å avlaste trener slik at den/ de kan ha fullt fokus på spillerutvikling og treninger. 

Aktuelle oppgaver;

 • Kontaktpunkt mot styret
 • Ajourføre og sende inn navnelister på spillere og lag til ansvarlig for medlemsregister.
 • Arrangere møter for spillere og/eller foreldre ved behov
 • Gå igjennom fair-play regler og sportslig plan med alle spillere og eventuelt foreldrevettregler med foresatte
 • Formidle informasjon til spillere, trenere og foresatte via Spond
 • Melde på til cuper og turneringer
 • Profilere laget i SoMe og hjemmeside etter retningslinjer fra styret
 • Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport
 • Administrere reiser til og fra kamper
 • Sørge for at laget har tilgjengelig utstyr, evnt. melde behov til styret
 • Ta initiativ til sosiale arrangementer
 • Alle lagledere skal fremlegge politiattest
 • Kompensasjon:
  Ett barn gratis (ikke medlemskontigent) faktureres og krediteres treningsavgiftene

Dersom du er ny som lagleder har vi folk i klubben som kan være behjelpelig i å veilede og støtte slik at man kommer godt i gang.