ALLE trenere og lagledere skal vise gyldig politiattest til medlemsanavsvarlig..

søk her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Les mer om politiattest her