I trener- og laglederportalen vil vi samle alle nyttige verktøy som du får bruk for som trener eller lagleder i NÅIF. Vi håper så mange som mulig foreldre ønsker å bidra og vi stiller ingen andre krav en gyldig politiattest. NÅIF dekker trenerkurs og trenerantrekk til de som ønsker.

Trenerveileder

Politiattest

Trener i NÅIF

Lagleder i NÅIF

Trenerkurs

Trenerattesten