Vi ønsker alle våre medlemmer over 15år velkommen til Årsmøte i klubbhuset 25.mars klokken 19:30 Forslag som ønskes behandles på årsmøte bes meldes inn til naifstyret@gmail.com så fort som mulig. Vi oppfordrer så mange som mulig av trenere og lagledere og stille opp.

  • Valg av ordstyrer og referent
  • Godkjenning av innkallelse
  • Årsberetning for 2018
  • Regnskap for 2018
  • Fastsettelse av kontingent/treningsavgift 2019-2020
  • Godkjennelse av budsjett 2019
  • Diverse 2019 Banestatus
  • Valg av Styre
  • Innmeldte saker
Årsmøte 2019