Typer avgifter:

Nåif har to typer avgifter: Medlemskontigent og treningsavgift. Dette er slik etter krav fra Idrettsforbundet

Priser medlemskontigent 2018

  • Medlemskontigent spillere: 400,- pr år
  • Medlemskontigent trener/lagleder: 100,- pr år

Priser treningsavgift 2018

  • Treningsavgift 3er og 5er-fotball: 1400,- pr. år (inkludert kontigent blir dette 150,- pr. mnd pr. år)
  • Treningsavgift 7er-fotball: 2000,- pr. år (inkludert kontigent blir dette 200,- pr. mnd pr. år)

Treningsavgift inkluderer forsikringer og annet via Norges Fotballforbund, samt cup, seriespill og alt annet

Faktuering:

Vi fakturerer 3 ganger i året:

  • Medlemskontigent i april
  • Treningsavgift 1.halvår i mai (halvparten av treningsavgiften)
  • Treningsavgift 2.halvår i september

 

De foresatte vil få tilsendt faktura på epost via systmene til Norges Idrettsforbund. Den kan betales via banken med KID eller via minIdrett.

NB: Det kan være at du vil motta flere kopier av fakturaen på epost. Den skal selvsagt bare betales en gang 🙂

 Økonomiske utfordringer?

NÅIF ønsker å legge til rette slik at flest mulig barn kan spille fotball lengst mulig. Enkelte familier kan oppleve store vanskeligheter med å betale kontingent/ treningsvgift. Hvis noen, som en konsekvens av dårlig økonomi, står i fare for å måtte melde barnet/ barna ut fra klubben, ønsker vi at dere tar forbindelse. Dette slik at vi kan finne en løsning sammen. Ta direkte kontakt med styret.