Priser 2016/2017:

  • Årskontigent : 400,- pr år
  • Treningsavgift 3er og 5er-fotball: 1400,- pr. år (inkludert kontigent blir dette 150,- pr. mnd pr. år)
  • Treningsavgift 7er-fotball: 2000,- pr. år (inkludert kontigent blir dette 200,- pr. mnd pr. år)

Treningsavgift inkluderer forsikringer og annet via Norges Fotballforbund, samt cup, seriespill og alt annet

Faktuering:

Vi fakturerer 3 ganger i året:

  • Kontigent i april (2017 = januar)
  • Treningsavgift 1.halvår i mai (halvparten av treningsavgiften)
  • Treningsavgift 2.halvår i september

De foresatte vil få tilsendt faktura via MinIdrett.

Økonomiske utfordringer?

NÅIF ønsker å legge til rette slik at flest mulig barn kan spille fotball lengst mulig. Enkelte familier kan oppleve store vanskeligheter med å betale kontingent/ treningsvgift. Hvis noen, som en konsekvens av dårlig økonomi, står i fare for å måtte melde barnet/ barna ut fra klubben, ønsker vi at dere tar forbindelse. Dette slik at vi kan finne en løsning sammen. Ta direkte kontakt med styret.