Leder Kristoffer Lerpold
Kasserer/medlemsansvarlig Hans-Petter Vadseth
Anleggsansvarlig Ola Granerud
Sportslig leder Stian Tandberg Sveum
IT/kommikasjon Mikael Harstad Groven

kontakt naifstyret@gmail.com