Alle NÅIF-lag som spiller kamp på Nærsnesbanen, skal holde kiosken åpen. Dette for å skape en hyggelig atmosfære rundt kampene, bidra til inntjening slik at dommerne kan lønnes, samt bidra til inntekt til klubben.

Kioskkontakt for 2017 er:

Wenche Haugnes, Baardsrudveien 11, 3478 NÆRSNES.

wenchehaugnes@gmail.com

Mobil: 951 43 204

Lagledelsen på hvert enkelt lag må sørge for å sette opp kioskansvarlige til hver kamp på Nærsnesbanen. Sjekk kampoppsettet på banen i tilfelle det går flere kamper i samme tidsrom.

Gjør avtaler lagene mellom. Oftest trenger man mer vaffelrøre når det er flere kamper, men det er ikke sikkert det er nødvendig med dobbel bemanning i kiosken f.eks. Det er i all hovedsak flere tilskuere når de yngste lagene spiller, mens tilskuerskaren avtar med ungenes alder. Beregn vaffelrøre ut fra dette

Den som er ansvarlig for kiosksalget må sørge for:

Avtal henting av pengeskrinet 2 dager før kamp hos kioskkontakt
Hent og lever pengeskrinet hos kioskkontakt
Ha med 2 liter vaffelrøre (har du ikke med vaffelrøre, så legg 50 kr. i kassen og ta en ferdigpose som ligger i hylla). Går man tom for vaffelrøre, så kan man ta en pose – uten å betale selvfølgelig.
Sett sjokoladen i brusskapet når dere stenger kiosken.
Husk og vask godt etter dere: gangen, doene, kiosken, vaskerom i enden av gangen
Gi beskjed om det har gått tomt for noen varer

NB! HUSK OG LÅSE DØREN TIL KIOSKEN

Lønn til dommere:

5’ er, 7’er og 9’er-kamp: 150 kr. pr. kamp + en brus pr. dommer
Miniserie, 3 kamper: 300 kr. (100 kr. pr. kamp) + en brus pr. dommer
Dømming av 11’er kamp betales etter regning fra dommer + en brus pr. dommer

Kvittering for betaling til dommer fylles ut, og gjenpart legges i pengeskrinet.

 

HA EN FIN KIOSKVAKT