NÅIF trenger deg!

Etter 5-6 år med engasjement i NÅIF-styret, er dagens NÅIF-styre avtroppende ifm. årsmøtet som gjennomføres i mars-april 2018.

Det betyr at NÅIF søker engasjerte foreldre som kan videreføre og utvikle NÅIF som den lokale bredde-fotballklubben, BÅDE til nytt Styre og andre oppgaver/roller i klubben. Alle stillingstitler er beskrevet i vedlagte oversikt – meld din interesse!

 

Grasrota i NÅIF:

NÅIF er en 100% foreldre-drevet fotballklubb underlagt Norges Fotballforbund (og NIF), og hvor dugnadsånden lever i beste velgående.

Dugnadsånden på grasrota er NÅIF helt avhengig av, for å kunne være et lavterskel-tilbud lokalt – og med høy kvalitet innenfor fotball.

Det er våre ressurssterke og engasjerte foreldre som bidrar til at trenere, lagledere og styret kan lage et godt og trygt fotball-tilbud til våre lokale barn.

NÅIF er velsignet med UTROLIG mange flinke foreldre som bidrar til klubbens drift, og da inkluderes også alle kaffekokere, vaffelstekere og transportkjørere

Kort om NÅIF:

 • NÅIF er en fantastisk breddeklubb som omfavner fotball-barna i Nærsnes, Båtstø og Åros.
 • Klubben engasjerer nesten 200 fotballspillere lokalt i alderen 6-12 år, både jenter og gutter.
 • I tillegg engasjeres all-idrett for barnehagebarn, oldboys-fotball, innebandy for voksne og boot-camp for voksne.
 • Cirka 50 stk. trenere, lagledere og styre sørger for gjennomføring. En fantastisk gjeng, som i praksis utgjør ca. 9-10 årsverk omregnet (minimum).
 • Bane-anlegg på Nærsnes, propsen, Ørretfiske og snart også utendørs på Frydenlund.
 • Det er pågående utviklingsprosjekter på Frydenlund, Ørretfiske (sammens med Slemmestad turn) og på Nærsnes-banen.

Hva får du for dette engasjementet ?

 • Du får kroner NULL i lønn  J
 • Men du får en unik innsikt og glede i barnas idrettshverdag.
 • Du får muligheten til å være med å påvirke utviklingen til din lokale fotballklubb.
 • Du får muligheten til bli kjent dine egne og andres barn, på barnas premisser.
 • Muligheten til å bli kjent med lokalmiljøet og andre voksne.
 • Muligheten til å dra på fotballtur med en gjeng ville barn – det bare må oppleves!
 • Du får erfaring med hvordan man leder en gruppe med barn (noe som må sies at langt overstiger utfordringene i vanlig jobb).
 • Du får tilgang til de beste kursene, utdanning, lederutvikling gjennom NFF – alt er gratis! (her er det bare din egen tid og interesse som setter begrensning).
 • Du får minner for livet!

NÅIF trenger altså DEG for å fortsatt kunne være en viktig lokal bidragsyter til at våre barn får en trygg og god oppvekst i lokalmiljøet!

MELD din interesse på mail til naifstyret@gmail.com, og så får du mere informasjon

PS! Det er selvsagt mulig for trenere og lagledere, å ha flere roller i klubben

NÅIF stillinger og roller 2018

 

GENERASJON NESTE! NÅIF søker deg 🙂